Zoek een vakman,
plaats uw opdracht!

Algemene voorwaarden

Definities

Gebruiker: elke natuurlijke of rechtspersoon die surft op een website van Leadstore of er op een of andere manier interactie mee heeft.

Geregistreerde klant: aangesloten bedrijf die een account heeft op Leadstore. De geregistreerde klant hoeft nog geen aankoop te hebben gedaan om onder deze definitie te vallen.

Offerteaanvraag: een aanvraag tot offerte die gepubliceerd is op de Leadstore websites en te koop aangeboden wordt.

Identiteit van de ondernemer

Leadstore bvba
Diamantstraat 8
B-2200 Herentals
Ondernemingsnummer: BE0831.092.733

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke gebruiker en geregistreerde klant van Leadstore. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Leadstore en geregistreerde klant. Wie gebruik maakt van de diensten en/of producten van Leadstore verklaart hiermee automatisch akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden zoals omschreven op deze pagina.

Beschrijving

Leadstore is een dienst geleverd door Leadstore bvba. Particulieren en bedrijven kunnen via de website volledig kosteloos een offerteaanvraag indienen voor 1 of meerdere van de aangeboden sectoren op Leadstore. Geregistreerde klanten kunnen deze offerteaanvragen aankopen om deze vervolgens naar beste vermogen te behandelen. Elke offerteaanvraag wordt maximal aan 3 geregistreerde klanten verkocht.

Persoonsgegevens

U gaat ermee akkoord dat Leadstore de door u doorgegeven persoonsgegevens kan doorgeven aan geregistreerde klanten om deze laatste in de mogelijkheid te stellen uw offerteaanvraag te behandelen. Leadstore zal in geen geval uw gegevens delen met personen/bedrijven die niet rechtstreeks samenwerken met Leadstore of gebruiken voor marketingdoeleinden van derden.

Prijzen

Alle gepubliceerde verkoopsprijzen zijn BTW exclusief. Bij afrekening wordt er tevens de BTW in rekening gebracht volgens de geldende regels die van toepassing zijn. Opgeladen kredieten op de leadstore website dienen te worden opgebruikt binnen 12 maanden na het opladen.

Terugname van leads

Aangekochte offerteaanvragen worden niet teruggenomen. Leadstore geeft geen resultaatsverbintenis noch naar gebruikers noch naar de geregistreerde klanten. Geregistreerde klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de opvolging van de offerteaanvragen. Het staat de gebruiker die de offerteaanvraag heeft ingediend vrij om deze aanvraag op elk gegeven moment in te trekken of te wijzigen.

Verantwoordelijkheid

Leadstore bvba kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de offertes, diensten, communicatie, werken, interpretaties, inbreuken, gebreken of wat dan ook wordt aangeboden door de geregistreerde klanten. Leadstore bvba is slechts een bemiddelaar waarvan de opdracht uitsluitend bestaat om diens geregistreerde klanten in contact te brengen met prospecten door een procedure van offerteaanvraag. Vanwege dit beperkte karakter van de dienstverlening van Leadstore, gaat gebruiker er met akkoord dat Leadstore in geen geval aansprakelijk kan gesteld worden voor enigerlei dat kan voortvloeien uit het contact tussen de aanvrager van de offerteaanvraag en de geregistreerde klant.

Geregistreerde klanten zijn verantwoordelijk voor het correct opvolgen van de aangekochte offerteaanvragen. Elke klacht van gebruikers over niet correcte opvolging zal door Leadstore worden gecontroleerd. Leadstore behoudt zich het recht voor om geregistreerde klanten die de offerteaanvragen niet correct opvolgen of zich wagen aan overtredingen van de algemene voorwaarden en/of enige wettelijk bepalingn en regelgevingen, onmiddellijk te toegang te ontzeggen tot de Leadstore dienstverlening en de betreffende account te verwijderen.

Rechten

Alles wat op de websites van Leadstore staat mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciŽle doeleinden. Gebruikers van de websites en geregistreerde klanten mogen niets van de website overnemen, gebruiken, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen van anderen zonder expliciete schriftelijke toestemming van Leadstore bvba. Leadstore behoudt alle rechten, waaronder auteurs Ė en merkrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alles wat op de websites van Leadstore staat.

Het is geregistreerde klanten ten stelligste verboden om aangekochte offerteaanvragen te delen met derde partijen. Overtredingen hierop zullen resulteren in een schrapping van de betreffende account zonder enig recht op terugbetaling van tegoeden.

Wijziging van de voorwaarden

Leadstore behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen. Bezoekers en gebruikers zijn dan ook aangeraden om deze pagina regelmatig door te nemen voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.